Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh

Ngày 23/4/2018, đại diện ITP và đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh đã ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2022. 

Trong giai đoạn tới, hai bên mong muốn sẽ cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tỉnh Tây Ninh.

1. Hợp tác phát triển hỗ trợ Tây Ninh từng bước xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, tập trung vào các lĩnh vực Tỉnh có thế mạnh. Trong đó hướng đến hoàn thiện và xây dựng cơ chế chính sách tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc kiến tạp hệ sinh thái khởi nghiệp Tỉnh; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp thông qua các chương trình ươm tạo công nghệ, cũng như kết nối với các đối tác chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp Tây Ninh; xây dựng được mô hình mẫy Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp, du lịch tại địa phương.

2. Tăng cường hợp tác nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là trong nghiên cứu ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 phục vụ các nhu cầu cụ thể của Tây Ninh.

Cocoon Hồng Kông

Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh Nghiệp

Ngày 2/5/2018, đại diện ITP và Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh Nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác song phương. Mục tiêu chung của thỏa thuận là hai bên cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hoạt động chung để thúc đẩy và hỗ trợ quá trình "chuyển đổi số" (digital transformation) cho cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có nhu cầu. Trong đó, các hoạt động chính tập trung vào (i) quảng bá các ứng dụng công nghệ mới vào lĩnh vực kinh doanh và sản xuấ, (ii) kết nối các kết quả nghiên cứu từ cơ sở hàn lâm đến thị trường.

**Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ Doanh Nghiệp là Cơ quan quản trị và tổ chức thực hiện các hoạt động của Hội Doanh Nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao.

Trung tâm còn thực hiện các công tác xúc tiến thương mại và hỗ trợ Doanh Nghiệp.

 

 

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Ngày 2/5/2018, đại diện ITP và đại diện Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp đã ký thỏa thuận hợp tác về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Mục tiêu chung của hai bên là cùng hợp tác, phối hợp triển khai các hợp động chung về nghiên cứu khoa học, kết nối chuyển giao công nghệ, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương. Tập trung vào các lĩnh vực Tỉnh có thế mạnh, xây dựng mô hình mẫu Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nông nghiệp, du lịch của địa phương. Thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua việc hỗ trợ đào tạo, ươm tạo, tư vấn, hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.

**Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp.

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai các kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của tỉnh nhằm hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gia nhập thị trường, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương

Ngày 2/5/2018, đại diện ITP và Sở Khoa học và Công nghệ Bình Dương đã ký thỏa thuận hợp tác về việc triển khai các hoạt động chung về nghiên cứu khoa học, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, kết nối chuyển giao công nghệ cho tỉnh Bình Dương. Về mục tiêu chung, hai bên mong muốn đạt được (1) hỗ trợ, tư vấn giúp tỉnh Bình Dương xác định lĩnh vực ưu thế để xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương, (2) tăng cường hợp tác nghiên cứu ứng dụng, đặc biệt là trong nghiên cứu ứng dụng các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 phục vụ các nhu cầu cụ thể của Bình Dương.

Saigon Innovation Hub

Ngày 2/5/2018, đại diện IEC và đại diện Saigon Innovation Hub (SIH) đã ký thỏa thuận hợp tác về xây dựng các cơ chế chính sách hợp tác giữa TP.HCM và các trường đại học nói chung, ĐHQG-HCM nói riêng trong việc (1) đào tạo về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, (2) đầu tư vào các phòng thí nghiệm dùng chung, hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

**Saigon Innovation Hub là đơn vị trực thuộc Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP.HCM. Saigon Innovation Hub (SIH) là nơi kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp để thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo cho TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

saigon inovation hub

Một không gian tổ chức hội thảo tại Sihub. Nguồn ảnh: AllEvents.in

 

Các hoạt động chính

Để tạo mọi điều kiện cho Startup phát triển, Sihub tập trung hỗ trợ Startup ở nhiều hoạt động. Hỗ trợ không gian làm việc hay tổ chức sự kiện liên quan đến khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Đến với Sihub, các startup sẽ có cơ hội kết nối với các cố vấn, nhà đầu tư, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước.

Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, các Startup cũng sẽ được Sihub hỗ trợ về kĩ thuật và tài chính theo quy chế đã ban hành từ Sở KH&CN TP.HCM. Đồng thời, các Startup cũng sẽ được hỗ trợ đào tạo về kĩ năng, kiến thức để phát triển sản phẩm, phát triển thị trường, thuyết phục nhà đầu tư…

Với các nhóm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp (Ecosystem Builder), Sihub sẽ hỗ trợ để các nhóm tiếp cận nguồn tài chính của Thành phố để đẩy mạnh hoạt động xây dựng cộng đồng khởi nghiệp. Sản phẩm, dịch vụ của các Startup cũng sẽ được Sihub quảng bá trên Fanpage, trong không gian của Sihub và trên các phương tiện thông tin đại chúng thông qua chương trình quảng bá chung của Sihub.

 

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam là một quỹ xã hội phi lợi nhuận nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, công dân, nhà khoa học Việt Nam có nguyện vọng, ý tưởng, phương án khởi nghiệp doanh nghiệp, đầu tư phát triển kinh tế, sản xuất – kinh doanh dựa trên nền tảng ứng dụng khoa học và công nghệ trong sản xuất các sản phẩm, hàng hoá phục vụ đời sống.

Chức năng cơ bản của Quỹ là sử dụng nguồn vốn của Quỹ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, tài trợ, khuyến khích tổ chức, nhà khoa học, cá nhân là công dân Việt Nam khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sản xuất-kinh doanh, phát triển kinh tế trên nền tảng ứng dụng, phát triển, đổi mới khoa học và công nghệ.

Các hình thức hỗ trợ của Quỹ: hỗ trợ, tài trợ về vốn, vật tư, kỹ thuật, trang thiết bị, tư vấn, kết nối đối tác, mở rộng thị trường, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, thực hiện các chương trình, dự án kinh doanh, dịch vụ, thương mại hoá sản phẩm, xúc tiến chuyển giao, đầu tư đổi mới hoàn thiện công nghệ và tổ chức các buổi diễn đàn, hội nghị, hội thảo, dự án bảo trợ. Quỹ có thể hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc hỗ trợ theo nguyện vọng, yêu cầu phù hợp có giá trị tương đương tiền mặt.

Đối tượng hỗ trợ của Quỹ bao gồm:

- Công dân, nhà khoa học Việt Nam; tổ chức, nhóm nhà khoa học có nhu cầu, nguyện vọng, ý tưởng, ước mơ lập nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế, sản xuất-kinh doanh trên nền tảng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ .

- Doanh nghiệp khoa học và công nghệ được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Khoa học và Công nghệ thực hiện ứng dụng nghiên cứu khoa học và xúc tiến chuyển giao, đổi mới công nghệ ở Việt Nam mới thành lập trong thời gian từ 01 đến 03 năm trở lên đang khó khăn về vốn, kiến thức, kỹ thuật, trang thiết bị, mở rộng quy mô, tạo lập thị trường, v.v.

Về điều kiện nhận hỗ trợ, tài trợ của Quỹ: thực hiện hỗ trợ, tài trợ theo danh sách đề xuất của các tổ chức, cá nhân, nhà khoa học có nguyện vọng khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN và có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền các cấp. Quỹ cũng thực hiện hỗ trợ trên cơ sở độc lập khảo sát, đánh giá nhu cầu, nguyện vọng, khả năng, năng lực, chuyên môn thực hiện kết hợp với đặc thù, thế mạnh của vùng, địa phương để xác định tính khả thi, hiệu quả của phương án, dự án khởi nghiệp doanh nghiệp.

UNICEF - tổ chức đi đầu trên thế giới bảo vệ quyền trẻ em

UNICEF là tổ chức đi đầu trên thế giới bảo vệ quyền trẻ em. Kể từ những ngày đầu tiên UNICEF có mặt tại Việt Nam cho tới nay, chương trình hợp tác giữa UNICEF và Việt Nam đã chuyển hướng từ hoạt động ứng phó khẩn cấp và tái thiết sang đáp ứng các nhu cầu cơ bản về y tế và giáo dục.

Hiện nay chương trình hợp tác của UNICEF tập trung vào cải thiện các dịch vụ xã hội và hỗ trợ xây dựng chính sách phù hợp và khung pháp lý hiệu quả để đảm bảo mỗi em trong 30 triệu trẻ em Việt Nam, gái cũng như trai có thể phát huy hết tiềm năng của mình.

Xuyên suốt toàn bộ chương trình hợp tác của mình, UNICEF đang hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính sách, cải cách luật pháp và cải thiện các dịch vụ xã hội. Chiến lược quan trọng mà UNICEF áp dụng trong việc giúp đỡ trẻ em Việt Nam bao gồm nâng cao năng lực trong lĩnh vực xây dựng luật pháp liên quan đến trẻ em, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và nâng cao chất lượng số liệu cũng như cách sử dụng số liệu.

SECO EP - chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của Thụy Sĩ

SECO EP là tên viết tắt của chương trình SECO Entrepreneurship Program - một chương trình hỗ trợ khởi nghiệp ở các nước đang phát triển được tài trợ bởi chính phủ Thụy Sĩ.

Ngày 25 tháng 4, Giám đốc Khu Công nghệ Phần mềm ĐHQG HCM (ITP) và Giám đốc đại diện SECO EP đã ký thỏa thuận  nhằm hỗ trợ phát triển các cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam.

Seco

Nội dung của thỏa thuận nhằm đem lại hiệu quả, hợp tác và phối hợp liên tục trong các hoạt động “mentoring”, các chương trình ươm tạo/tăng tốc khởi nghiệp và các hoạt động xoay quanh “nhà đầu tư thiên thần”, các công việc truyền thông liên quan đến mục tiêu xây dựng và cải thiện hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam. Giữa ITP và SECO EP đã đạt được những cam kết về chia sẻ thông tin các chương trình khởi nghiệp, cùng phát triển các hoạt động đào tạo và hội thảo trong lĩnh vực khởi nghiệp, thường xuyên trao đổi và đưa ra các phản hồi tích cực về các hoạt động chung của hai bên.

NATEC- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ

NATEC- Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng Bộ KH&CN thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển thị trường công nghệ và hỗ trợ hình thành, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Cục được thành lập ngày 8/6/2011 theo quyết định số 890/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cục có tên giao dịch tiếng Anh là: National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development (Viết tắt là NATEC).

Ngày 24/11/2015 ITP và NATEC- đơn vị đầu mối của Bộ KHCN đã kí kết hợp tác trong việc thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, với mục tiêu hợp tác nhằm phát huy vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mỗi bên, cùng nhau phát triển các chương trình, hoạt động và sự kiện mà hai bên cùng quan tâm nhằm hướng đến phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) tại Việt Nam.

1Giám đốc ITP, Nguyễn Anh Thi (trái) cùng cục trưởng cục NATEC, Phạm Hồng Quất ký kết hợp tác vào tháng 11 năm 2015

Website: www.techfest.vn/natec

 

QTSC- Công Viên Phần mềm Quang Trung

 

Khu công viên phần mềm Quang Trung (CVPMQT) được quyết định xây dựng vào tháng 7/2000 và nó chính thức đi vào hoạt động sau 6 tháng xây dựng vào ngày 16/3/2001.

Qua hơi 14 năm hoạt động, CVPMQT trở thành khu công nghệ thông tin tập trung lớn nhất Việt Nam, với hơn 19 Doanh nghiệp CNTT đang hoạt động và hơn 37 nhà đầu tư đã và đang hoàn thiện các công trình xây dựng phục vụ cho ngành CNTT với tổng số vốn lên tới 8.265 tỷ đồng.

QTSC là công viên phầm mềm lến nhất Việt Nam hiện nay và là đơn vị đầu tiên chính thức nhận được giấy chứng nhận Khu Công nghệ thông tin tập trung đâu tiền do Bộ TT và TT cấp.

Trong quá trình đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Khu công viên thực hiện hình thành các chuỗi các khu CNTT, các vườn ươm doanh nghiệp và các trung tâm tâm dịch vụn CNTT đạt tiêu chuẩn quốc tế.

 

phan mem quang trung

 

SBI – Trung tâm vườn ươm doanh nghiệp Phần mềm Quang Trung cũng năm chuỗi hệ thống CNTT mà QTSC đang hướng tới.

Vườn ươm doanh nghiệp Phần Mềm Quang Trung – SBI là một mô hình chuẩn được tài trợ và chuyển giao từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm của liên hinh Châu Âu với mục đích “ Ươm tạo hoặc nuôi dưỡng” doanh nghiệp, giúp đỡ các đơn vị DN trong ngành CNTT mới chập chững bước vào thương trường. Từ đó, góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT. Tham gia “ Vườn ườm”, các doanh nghiệp sẽ được cung cấp các tiện ích gồm : Không gian làm việc, trang thiết bị, các tiện ích chung như phòng họp, hội thảo, đào tạo, phòng video Conference, phòng thoại, phòng kiểm tra phần mềm và các chuổi dịch vụ phát triển DN của SBI như quy trình sản xuất phần mềm, các chương trình đào tạo nâng cao kỹ kỹ năng chuyên môn cho DN như quản lý DN, tư vấn nghiên cứu thị trường, xây dựng kế hoạch kinh doanh, trợ giúp pháp lý, tuyển dụng lao động, liên kết tài chính, doanh nghiệp, tăng cường xúc tiến kinh doanh, thực hiện những hợp đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong nước và gia công xuất khẩu; hỗ trợ tìm nguồn tài chính đầu tư cho các dự án triển.

Ngày 8/8/2014,ITP và QTSC đã ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chuỗi công viên phần mềm Quang Trung trên cơ sở phát huy thế mạnh của mỗi bên nhằm góp phần phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT). 

10540368 315657561935144 5294885313540913259 n

Ông Nguyễn Anh Thi, Giám đốc ITP (trái) và Ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc QTSC (phải)

 

Website: http://www.qtsc.com.vn/

 

 

 

Isepro

ISePRO là Công ty Cổ phần được thành lập theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 23/08/2010. Tên tiếng Việt của Công ty là “ Công ty Cổ phần An toàn Thông tin Chuyên Nghiệp”, viết tắt là ISePRO Corp (Information Sercurity Professionals Corporation).

Tiền thân của ISePRO là Phòng Thí nghiệm An ninh Thông tin (ISeLAB) được Khu Công nghệ Phần mềm – ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh thành lập vào năm 2006 đặt tại Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

isepro

ISeLAB sau hơn 3 năm hoạt động, nghiên cứu và phát triển đã đạt được nhiều thành tựu nhất định trong công tác ứng dụng; kiểm định an toàn của hệ thống thông tin; gia cố và ứng cứu các sự cố. Các công tác trên được thực hiện trong cả lĩnh vực dân sự và an ninh quốc phòng. Nhằm mở rộng quy mô và đặt nhiều mục tiêu cao hơn nên quyết định thành lập nên công ty cổ phần ISePRO – Một công ty nghiên cứu ứng dụng tiên phong, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và chất lượng đào tạo hàng đầu trong lĩnh vực an ninh thông tin.

Website : http://isepro.vn/

SHTP IC

Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao (SHTP-IC – Saigon Hi-Tech Park Incubation Center), trực thuộc Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao Tp.HCM (SHTP – Saigon Hi-Tech Park), là đơn vị sự nghiệp nhà nước, được thành lập tháng 8/2006, với mục tiêu hỗ trợ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức sở hữu công nghệ thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiệncho doanh nghiệp thành công nhanh hơn với ít chi phí và ít rủi ro hơn.

Các lĩnh vực Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao thực hiện ươm tạo doanh nghiệp bao gồm:

 •   Công nghệ thông tin-viễn thông.
 •   Cơ điện tử-tự động hóa, vi điện tử.
 •   Công nghệ nano, vật liệu mới, năng lượng.
 •   Công nghệ sinh học, công nghệ môi trường.

 • 1

 

Website : http://www.shtpic.org/

EXA - Always Up

EXA là một trong những công ty dịch vụ điện toán đám mây (cloud computing) đầu tiên tại Việt Nam.

EXA cung cấp các ứng dụng công nghệ thông tin cho người dùng cá nhân và doanh nghiệp hoàn toàn dựa trên cơ sở hạ tầng điện toán đám mây.

EXA hiện thực các khái niệm Software as a Service – SaaS, Platform as a Service - PaaS và Infrastructure as a service – IaaS một cách thiết thực nhất thông qua các dịch vụ có tính ứng dụng cao.

Chất lượng dịch vụ của EXA được đảm bảo bởi ba nhóm yếu tố:

 • Cơ sở hạ tầng Internet

 • Hệ thống cung cấp và quản lý ứng dụng

 • Hệ thống quản lý dịch vụ khách hàng

Đồng hành cùng EXA, người dùng sẽ sở hữu những tiện ích tốt nhất mà chỉ cần những thao tác đơn giản nhất.

exatrucloud

Dự án "EXA trueCLOUD Đồng hành cùng khởi nghiệp"

Công ty EXA thực hiện dự án "EXA trueCLOUD đồng hành cùng khởi nghiệp'' từ năm 2013, phối hợp cùng Open Consultant, và đã tài trợ cho 25 dự án khởi nghiệp trên toàn quốc. Năm 2014 EXA tiếp tục thực hiện dự án này do EXA trực tiếp nhận thông tin đăng ký và xét duyệt các dự án đăng ký nhận tài trợ.

Mục tiêu của chương trình:

 1. Hỗ trợ các khởi nghiệp (startups) tiếp cận với công nghệ điện toán đám mây ứng dụng vào thực tiễn kinh doanh.
 2. Giúp các khởi nghiệp tối ưu hóa chi phí sử dụng máy chủ trong thời gian bắt đắu khởi nghiệp.
 3. Kết nối cộng đồng các khởi nghiệp, nhất là khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT.

 Mọi thông tin vui lòng liên hệ ITP để được hỗ trợ.

 

Website : http://www.exa.vn