Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Company Overview

Nơi các dự án khởi nghiệp ươm mầm và phát triển

Lịch sử 

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm ký văn bản Số 1594/VPCP-KG ngày 17 tháng 4 năm 2001 đồng ý về nguyên tắc việc thành lập Khu Công nghệ phần mềm Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ITP). 

ITP được chính thức thành lập theo Quyết định Số 157/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

ITP chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí hoạt động thường xuyên quy định bởi Nghị định 115 của Chính phủ theo Quyết định Số 1213/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc ĐHQG-HCM.

ITP được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái khởi nghiệp, hướng đến xây dựng ITP thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông tại Việt Nam.

Sứ mạng ủy thác 

ITP được Chính phủ, ĐHQG-HCM ủy thác thực hiện các nhiệm vụ sau:

  1. Xây dựng môi trường công nghiệp trong lòng đại học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT);
  2. Phát triển thành một trung tâm phát triển công nghệ mạnh trong lĩnh vực CNTT-TT;
  3. Góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp CNTT-TT.

Tầm nhìn 

Đến năm 2020, ITP xây dựng thành công hệ sinh thái khởi nghiệp, trở thành trung tâm của khởi nghiệp và sáng tạo trong lĩnh vực CNTT-TT của Việt Nam.