Tư vấn Dịch vụ văn phòng
 
Tổng đài hỗ trợ
(08) 372 44 404

Hệ sinh thái khởi nghiệp (entrepreneurial ecosystem) là một thuật ngữ chỉ một cộng đồng (community) bao gồm các thực thể cộng sinh, chia sẻ và bổ sung cho nhau, tạo nên một môi trường thuận lợi thúc đẩy sự hình thành nên các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và tăng trưởng nhanh.

Đúng như tên gọi của nó, hệ sinh thái khởi nghiệp không có sự giới hạn về vật lý (mặc dù hoạt động của nó tập trung ở một khu vực địa lý cụ thể) và không có cấu trúc thứ bậc.

Theo Brad Feld, tác giả của cuốn sách “Cộng đồng khởi nghiệp – cách thức xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp” thì các thực thể trong cộng đồng khởi nghiệp được phân thành hai nhóm:

(1) các doanh nghiệp, đóng vai trò “dẫn dắt” cộng đồng (leaders);

(2) các tổ chức còn lại đóng vai trò là nguồn cung cho cộng đồng (feeder).   

Trên cơ sở phân tích kinh nghiệm của các nước và điều kiện thực tiễn của ITP, kiến trúc tổng thể của hệ sinh thái khởi nghiệp tại ITP được trình bày trên hình bên dưới. Theo đó, các bên liên quan, bao gồm các quỹ đầu tư, các doanh nhân thành đạt (deal-makers), các trường đại học, viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm... được kết nối để cung cấp các nguồn lực cần thiết cho doanh nghiệp, trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp.

Nằm trong lòng ĐHQG-HCM mang đến cho hệ sinh thái khởi nghiệp sự tiếp cận đến nguồn nhân lực chất lượng cao, yếu tố trọng yếu đối với sự thành công của các doanh nghiệp sáng tạo. Đặc biệt, mô hình thể hiện rõ mối quan hệ cộng sinh “không thể thiếu” với doanh nghiệp trưởng thành của doanh nghiệp khởi nghiệp trong hệ sinh thái.

Trên nền tảng hạ tầng kỹ thuật được Nhà nước đầu tư tại Khu đô thị ĐHQG-HCM, ITP cung cấp các điều kiện về sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, đặc biệt là hạ tầng CNTT-VT phục vụ sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại ITP.

Quan trọng hơn, thông qua chuỗi các sự kiện kết nối được tổ chức một cách thường xuyên, ITP mang đến sự tiếp cận đến các nguồn lực thiết yếu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, đặc biệt là nguồn vốn con người, thông tin và vốn giúp nâng cao cơ hội khởi nghiệp thành công.

Theo quan điểm của Brad Feld, ITP đóng vai trò của một trong các tổ chức đóng vai trò hỗ trợ, là nguồn cung (feeder) của hệ sinh thái. Lãnh đạo hệ sinh thái chính là các doanh nghiệp “trong” hệ sinh thái.

ITP cung cấp cho các startup các gói hỗ trợ về văn phòng làm việc, dịch vụ CNTT-VT và quan trọng hơn là sự kết nối đến các nguồn lực cần thiết để phát triển.
Để được nhận hỗ trợ từ ITP, các startup phải thỏa mãn một số tiêu chí cụ thể của ITP. Quy trình và thủ tục để có thể nhận được các gói hỗ trợ được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của ITP tại mục hỗ trợ khởi nghiệp.
Sở hữu các điều kiện khách quan cho phép tạo ra nền tảng tài chính bền vững để “nuôi dưỡng” cộng đồng khởi nghiệp bên cạnh các chương trình, dự án “có thời hạn” của Chính phủ sẽ giúp phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại ITP một cách bền vững.